همکاری مجله غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران برای چاپ مقالات                مهلت ارسال مقالات تا 15 بهمن ماه تمدید شد.
  اخبار همایش
مهلت ارسال مقالات
مهلت ارسال مقالات تا پایان دی ماه 96
1395/04/23 ادامه مطلب


  محورهای همایش

محور های کنگره

1.      دیابت و پره دیابت

2.      چاقی و سندروم متابولیک

3.      اختلالات لیپید

4.      بیماریهای تیروئید

5.      تازه های کانسر تیروئید

* مهلت ارسال مقالات : تا پایان دی ماه 96


*مهلت ثبت نام در کنگره  متعاقبا اعلام میشود.
دبیرخانه همایش

آدرس:مشهد بیمارستان قائم (عج) ساختمان کتابخانه طبقه دوم 

شماره تماس و فکس :05138406757

ایمیل : Cong.MSTD@mums.ac.ir


  پوستر همایش

 
  برگزار کنندگان
  حامیان