* مهلت ارسال مقالات : تا پایان دی ماه 96

*مهلت ثبت نام در کنگره  متعاقبا اعلام میشود.
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

1.      دیابت و پره دیابت

2.      چاقی و سندروم متابولیک

3.      اختلالات لیپید

4.      بیماریهای تیروئید

5.      تازه های کانسر تیروئید