* مهلت ارسال مقالات : تا پایان دی ماه 96

*مهلت ثبت نام در کنگره  متعاقبا اعلام میشود.
صفحه اصلی > ساختار سازمانی
.: ساختار سازمانی

رئیس کنگره:
دکتر زهره موسوی


دبیر علمی:
دکتر شکوفه بنکداران

 اعضا کمیته علمی:
دکتر رضا رجبیان دکتر پروین لایق
دکتر زهره موسوی دکتر مژگان افخمی زاده
دکتر رباب بیگم ابوترابی دکتر زهرا مظلوم خراسانی
دکتر مرتضی تقوی دکتر سحر قره
دکترمسعود محبی    

دبیر اجرایی:
دکتر زهرا مظلوم خراسانی

اعضا کمیته اجرایی:
دکتر مسعود محبی