* مهلت ارسال مقالات : تا پایان دی ماه 96

*مهلت ثبت نام در کنگره  متعاقبا اعلام میشود.
اطلاع رسانی > تابلوی اعلانات >
.: تابلوی اعلانات

اطلاعیه ویژه :
مهلت ارسال مقالات تا پایان دی ماه 96 می باشد . 

  
اطلاعیه ویژه :
  خلاصه مقالات ارسالی به اولین همایش سراسری تازه های تیروئید و سندرم متابولیک در یکی از شماره های "مجله غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران" چاپ خواهد شد.

صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر